Med Manager Map ger vi dig ett tydligt underlag för uppföljning och utveckling av stadskärnan.
Vi synliggör flöden, beteende, viktiga knutpunkter och vägval, både som ackumulerade rapporter och som realtidsvisning på stadskartor.
Manger Map inkluderar även extern viktig information som t ex. temperatur och väder för att du som användare ska få ett ännu mer komplett informationsunderlag att agera på.

Manager Map är fullt integrerat med mAnalyze och Passcheck inom företagsgruppen Futurum Solutions. Detta möjliggör att du som användare och kund i det närmaste har obegränsade möjligheter till att skräddarsy vilken information som är mest relevant för dig att ta del av i Manager Map.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Copyright © 2018 Manager Map