Manager Map är ett Business Intelligence-verktyg för visualisering och analys av Big Data. Vår affärside är att omvandla den stora mängd data som du genererar i din verksamhet till ett tydligt och pedagogiskt beslutsunderlag med fokus att visualisera affärsmässigt kritiska nyckeltal som utgör grunden i din verksamhet.

Manager Map är resultatet av de senaste årens växande behov från köpcentrumbranschen, detaljhandeln och stadskärnor att visualisera och kombinera olika nyckeltal med varandra. Tydlig visualisering av affärskritisk data ger ett mycket starkt styrverktyg och höjer förståelsen kring viktiga nyckeltal och påverkansfaktorer i organisationen. Manager Map är utvecklat tillsammans med våra kunder och så kommer vi att fortsätta bedriva vår verksamhet. Ingen kan din affär bättre än du – vi är bara att verktyg för dig att fortsätta lyckas.

Manager Map är skapat 2010 av Daniel Persson Cirera och har förvärvats av mAnalyze AB under maj 2015. Manager Map ingår i företagsgruppen Futurum Solutions med huvudkontor i Sverige och filial i Dubai.

Copyright © 2018 Manager Map