Manager Map omvandlar data från olika datakällor t ex. ditt kassasystem, affärssystem, besökssystem till färger på ritningar över din butiksyta. Du bestämmer själv vilka nyckeltal som ska visas i Manager Map och hur din butiksyta ska delas in i varugrupper, kategorier, gångar och hyllor.

Genom att Manager Map hämtar in och kombinerar data från en mängd olika av dina datakällor så framträder information som annars hade legat dold i stora och isolerade datamängder. Manager Map ger dig ett helt nytt styrmedel att hantera risker, utmaningar och möjligheter.

Vanliga detaljhandelsnyckeltal som visualiseras i Manager Map är:

  • Besök vs. omsättning
  • Heta och svala zoner
  • Hit rate
  • Snittköp
  • Kundflöden
  • Försäljning per arbetad timme
  • Kampanjvaror

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Copyright © 2018 Manager Map