Manager Map är ett verktyg som visualiserar kritisk verksamhetsdata och tar analysen av nyckeltal till en helt ny nivå.
Data och nyckeltal som omfattar omsättning, besök, risker och prognoser markeras ut på köpcentrumritningar med hjälp av färger. Färgerna skapar grupperingar av hyresgäster och synliggör då bland annat starka och svaga zoner, risker, prognoser och outnyttjade ytor.

I Manager Map har du som användare en mängd olika möjligheter att kombinera nyckeltal med varandra givet olika scenarios.
Samtliga nyckeltal i Manager Map är anpassningsbara efter respektive köpcentrums unika behov.
Vanligt förekommande nyckeltal är:

  • Hyra och omsättning per kvadratmeter
  • OCR – Risk Occupancy Cost Ratio
  • Indelning av hyresgäster efter branscher och kategorier
  • Uppsägningstider av hyresgäster
  • Vakanta ytor
  • Omsättningsökning/minskning under olika tidsperioder
  • Samband mellan omsättning och besöksdata vid olika tidsintervall

Tillsammans med omsättningshanteringsystemet mAnalyze och det globala besöksräknarsystemet Passcheck är Manager Map en del av företagsgruppen Futurum Solutions. Rapporter som skapas i mAnalyze och PassCheck på ett klassiskt vis med hjälp av grafer och tabeller omvandlas och visualiseras av Manager Map. Manger Map kan användas både som ett stand alone-verktyg och kopplas till dina redan befintliga leverantörer av omsättningshantering och besöksräkning eller som en helt integrerad lösning med mAnalyze och PassCheck.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Copyright © 2018 Manager Map